افطاری و دورهمی شبانه

دبیرستان مفید در راستای ارج نهادن به مراسم دینی و مذهبی و با هدف آشنایی دانش آموزان با سنتها و مراسم ها ، و همچنین افزایش دوستی و نشاط دانش آموزان مراسم افطاری به همراه دورهمی شبانه را اجرا نمود.

در این مراسم دانش آموزان در یک محیط شاد چند ساعتی را فارغ از درس به شادی و همنشینی پرداختند.

به بالای صفحه بردن