بازدید مدیر از کلاس های درس

حضور مدیریت مدرسه مفید در کلاس های درس و پرسش از دانش آموزان در درسهای مختلف و پیگیری مطالب درسی از دبیران و دانش آموزان

به بالای صفحه بردن